Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Klientów sklepu www.malii.pl jest Vossti Spółka Cywilna.

2. Vossti s.c. informuje, że:

a) siedziba firmy znajduje się w Warszawie, ul. Królewska 23/9, 00-064 Warszawa,

b) dane zostały zebrane w celu założenia konta i realizacji zamówienia w sklepie www.malii.pl oraz w celach archiwalnych i statystycznych,

c) klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Prawo to można realizować poprzez zalogowanie się do swojego profilu w sklepie lub przez wysłanie maila na adres info@malii.pl z prośbą o modyfikację lub usunięcie danych osobowych.

d) przekazanie danych jest dobrowolne,  jednak brak takiego przekazania uniemożliwia dokonanie zakupu w sklepie www.malii.pl.

3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w zakresie szerszym wskazany w ust. 2 powyżej poprzez zaznaczenie stosownego oświadczenie w formularzu zamówienia.

4. W trakcie korzystania ze Sklepu, oprogramowanie działające na serwerze udostępniającym te strony gromadzi następujące dane:

a) zapytania HTTP (w tym adresy IP, z których wysyłane są te zapytania oraz informacje jakie zasoby są przeglądane przez użytkownika);

b) czas otrzymania zapytania oraz wysłania odpowiedzi;

c) w przypadku, gdy wysłanie zapytania nastąpiło za pomocą linku umieszczonego na innej stronie WWW, adres tej strony (tzw. referrer);

d) informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce i inne dane udostępniane przez komputer użytkownika, zależnie od jego konfiguracji;

e) inne dane przesyłane przez komputer użytkownika za pomocą protokołu HTTP (więcej informacji na ten temat znajduje się w RFC 2616 dostępnym pod http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html);

f) dane osobowe użytkowników, gdy podadzą oni te dane w formularzach udostępnionych w serwisie (formularzu rejestracyjnym oraz innych formularzach).

5. Dane, o których mowa powyżej są gromadzone na czas nieokreślony i mogą być przekazane osobom trzecim, jeżeli wymaga tego prawo.

6. Vossti może gromadzić informacje o sposobie korzystania przez użytkowników z witryny internetowej. Może w tym celu wykorzystywać pliki cookie. Pliki cookie to elementy informacji zapisywane na dyskach twardych komputerów użytkowników przez przeglądarki internetowe. Podczas ponownych odwiedzin witryny internetowej serwer automatycznie rozpoznaje plik cookie i udostępnia informacje na temat ostatniej wizyty użytkownika. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie; zwykle możliwa jest zmiana ustawień w celu wyłączenia automatycznej akceptacji. Jeśli użytkownik zdecyduje się na zablokowanie plików cookie, nadal będzie mógł korzystać z większości funkcji Sklepu. Vossti może także monitorować użytkowników w celu oceny popularności różnych obszarów sklepu czy produktów w sklepie  oraz doskonalenia nawigacji, jednak te informacje nie są łączone z danymi osobowymi. Po więcej informacji dotyczących cookies, zapraszamy na stronę http://wszystkoociasteczkach.pl.

7. W przypadku elementów Sklepu dostępnych dla zarejestrowanych Klientów pliki cookie są używane do rozpoznawania i zapamiętywania przeglądarek i klientów. W tym celu w pliku cookie zapisywany jest identyfikator sesji. Plik cookie używany w takim wypadku jest tymczasowy i zostanie usunięty przez przeglądarkę po opuszczeniu Sklepu, chyba, że Klient wybierze opcję zapamiętania sesji. Takie wykorzystanie plików  cookie umożliwia Klientom szybkie przechodzenie ze strony na stronę oraz korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcji. Należy pamiętać, że zablokowanie zapisywania plików cookie na swoim komputerze może spowodować odmowę dostępu do tych obszarów Sklepu, które zależą od plików cookie.

8. Wykorzystywane przez Sklep zewnętrzne systemy statystyk kontrolowane przez osoby trzecie mogą również zapisywać na dysku użytkownika własne pliki cookie, jeżeli użytkownik nie zablokuje takiej możliwości. Pliki te nie są objęte niniejszą polityką. Vossti nie jest w stanie kontrolować sposobu wykorzystania tych plików przez osoby trzecie i w związku z tym odpowiedzialność Vossti za ich wykorzystanie jest wyłączona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

9. Niniejsza polityka obowiązuje w ramach Sklepu. W Sklepie mogą być umieszczone odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, w których niniejsza polityka nie obowiązuje.